luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4814 ha
Intravilan: 850 ha
Extravilan: 3964 ha
Populatie: 3358
Gospodarii: 1677
Nr. locuinte: 1652
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Milostea, Rugetu, Slătioara, Goruneşti, Coasta Cerbului, Mogeşti
Asezarea geografica:
Localitatea Slătioara este situată în nord-estul Olteniei, în partea central-sudică a României, la sud de Carpaţii Meridionali, la poalele Măgurii Slătioarei - 767 m, în vecinătatea Depresiunii Horezu
Localitate de deal, cu o floră şi faună caracteristică, liniştită, ramificată, extinsă în comparaţie cu celelalte localităţi învecinate
Comuna Slătioara este străbătută de Râurile Taraia şi Cerna, peisajul impunător descris fiind de Piramidele de la Slătioara, monument al naturii
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Pomicultură
Apicultură
Creşterea animalelor
Cultivarea pomilor
Creşterea albinelor
Olăritul
Comerţ
Activitati economice principale:
Comerţ
Turism
Exploatarea şi prelucrarea lemnului
Olărit
Construcţii civile
Agricultură
Creşterea animelelor
Exploatare materiale construcţii
Obiective turistice:
Monumente istorice de cult religios
Trasee turistice cu numeroase puncte de interes
Peisaje montane
Peşteri
Târguri ţărăneşti
Biserica de la Vioreşti - monument UNESCO
Piramidele de la Slătioara
Pensiuni agroturistice
Evenimente locale:
Festivalul Eco Etno Folk Film - Slătioara
Tradiţii româneşti
Facilitati oferite investitorilor:
Reţea alimentare cu apă
Prelucrarea şi industrializarea fructelor pomilor fructiferi şi de pădure
Prelucrarea lemnului
Canalizare
Internet
Telefonie RDS
Acces dependinţe
Reţea de energie electrică
Salubrizare
Terenuri spre concesionare
Proiecte de investitii:
Extindere canalizare şi epurare ape menajere
Asfaltare drumuri locale 19 km
Reabilitare, modernizare şi dotare casa de cultură Slătioara
Consolidare şi reabilitatre căminul cultural Rugeu
Modernizare şi consolidare drum local Goruneşti-Gresarea